Ruimte voor de adolescent

Sinds enkele jaren ben ik gefascineerd door de architectuur voor de psychiatrie. Hoe immers te bouwen voor mensen die psychisch ziek zijn en daardoor andere behoeftes hebben in een gebouw dan de doorsnee mens. Gebouwen voor jeugdigen hebben ook nog eens van doen met een tweede factor, de adolescentie. De jeugdige maakt zich enerzijds los, heeft behoefte aan privacy, maar heeft anderzijds juist de groep en begeleiding nodig. Deze thesis gaat over de architectuur van de gebouwen voor jeugdigen met een psychiatrische aandoening.

pdf-ruimtevoordeadolescent-mayavanderlande
 
 
 
 

> Ruimte voor de adolescent
Thesis – Literatuuronderzoek en gesprekken met Greiner Van Goor Huijten Architecten en EGM Architecten.
Studie – TU Delft MSc 1 Architectural History Thesis onder begeleiding van Cor Wagenaar – 2015-2016