De Illusie van Inclusie

Momenteel studeer ik af aan de master Master Architecture, Urbanism and Building Sciences aan de TU Delft, specialisatie ExploreLab. Mijn afstuderen is een verkenning naar de architectonische uitgangspunten om mensen met een psychiatrische aandoening zelfstandig te kunnen laten wonen in hun huis en in de wijk. Resulterend in een ontwerp hiervoor in Oud-Charlois, Rotterdam.

De architectuur voor de psychiatrie is altijd al beïnvloed door de opvattingen over mensen met een beperking en hun plek in de maatschappij. Het Nederlandse zorgstelsel ondergaat momenteel een grote verandering. Kwetsbare mensen met psychiatrische aandoeningen verblijven niet meer in instellingen in de bossen of duinen buiten de stad maar wonen voortaan zelfstandig in de woonwijk, in de inclusieve maatschappij. In de realiteit confronteert het zelfstandig wonen mensen ook met uitdagingen zoals eenzaamheid, stigmatisering, afwezigheid van vangnetten in de wijk, een afwezigheid van geschikte goedkope huurwoningen en een maatschappij die helemaal niet zo inclusief is, resulterend in onder andere een ‘not in my backyard’ houding tegenover deze mensen. De architectuur van de psychiatrie zal wederom beïnvloed worden door deze veranderingen in de maatschappij.

De komende tijd zal ik af en toe een update plaatsen over de voortgang en uitkomsten van mijn onderzoek. Mocht je geïnteresseerd zijn in mijn onderzoek kan je altijd contact met me opnemen via info@mayavanderlande.com

De Illusie van Inclusie
Onderzoek
Studie – TU Delft MSc 3/4 ExploreLab23 – 2016-heden